Arbeidskultur

For å oppnå suksess er det essensielt at medarbeiderne trives på jobb. Byggingen av sterke lag og utviklingen av en solid arbeidskultur er avgjørende. For å prestere på sitt aller beste krever det at medarbeiderne føler tilknytning til virksomhetens verdier og mål, og i denne sammenhengen er det viktig å anerkjenne betydningen av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Ann Elin Hansen

Seniorrådgiver Strategi & Arbeidskultur

Strategi, arbeidskultur og merkevare er uløselig knyttet sammen. En tydelig strategi legger grunnlaget for virksomhetens mål og hva som skal til for å nå dem.  Arbeidskulturen fungerer som limet som holder teamet sammen og driver dem mot et felles mål. En positiv arbeidskultur preget av åpenhet, tillit og samarbeid, bidrar til å styrke medarbeidernes følelse av tilhørighet og engasjement. Dette igjen påvirker merkevaren din, da en fornøyd og dedikert arbeidsstyrke vil reflektere positivt på virksomhetens omdømme og kundetilfredshet.

Ved å ta det psykososiale arbeidsmiljøet på alvor, viser du som leder at du verdsetter dine folks trivsel og velvære. Dette skaper ikke bare et positivt arbeidsmiljø, men det gir også dine medarbeidere følelsen av å bli verdsatt og respektert. På denne måten blir strategi, arbeidskultur og merkevarebygging vevd sammen til en helhetlig tilnærming som fremmer suksess og vekst for virksomheten din.

Konflikter

Konflikter på arbeidsplassen oppfattes ofte som negativt, men håndtert på riktig måte kan disse bidra til å styrke arbeidsmiljøet. Om uenigheter ikke tas tak i og lar seg løse gir det grobunn for destruktive konflikter. Konsekvensen er ofte forverring av arbeidsmiljøet for flere enn de som er involvert, ukulturer kan oppstå og det vil ha direkte innvirkning på bunnlinjen i selskapet deres.

Visste du for eksempel at undersøkelser viser at bare éndags sykefravær koster din bedrift
2 600,- i rent produksjonstap og økte kostnader?

Godt arbeidsmiljø og arbeidskultur

Vår store og varierte verktøykasse innen fagfeltet gjør oss i stand til å bistå dere både i å skape og bevare en god arbeidskultur, et godt arbeidsmiljø og håndtere eventuelle konflikter.

I korte trekk ser våre tjenester slik ut:

Våre fokusområder

Strategi

Gjennomtenkt strategi er nøkkelen til å navigere i morgendagens utfordringer. Ved å fokusere på klare mål, dyp innsikt og dynamisk tilpasning, skaper vi en vei som leder til målet og former fremtiden.

Arbeidskultur

For å oppnå suksess er det essensielt at medarbeiderne trives på jobb. Byggingen av sterke lag og utviklingen av en solid arbeidskultur er avgjørende.

Merkevare

Hvorfor lykkes store giganter og merkevarer som Nike, Coca Cola og Apple? Og er det mulig å lykkes for små og mellomstore bedrifter med samme oppskrift? Ja, sier vi!

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.