Finn Håkon Jørstad er ny styreleder i Magnet

– Magnet er en merkevarebedrift med fokus på menneskene i bedriften. Konseptet deres har en rød tråd og et stort potensial. Det var også en av grunnene for at jeg takket ja til å være styreleder i Magnet, forteller Finn Håkon Jørstad.
Da Magnet ble dannet i 2021, var hele tiden intensjonen at styret skulle bestå av minst en ekstern person.

– Naturlig nok var fokuset vårt de første par årene å drifte vår nyoppstartede bedrift. Men etter en intern strategiprosess i vår med ekstern bistand, var tiden inne for å ta opp jobben med å finne en ny styreleder, forteller daglig leder Dan Olsen.

Det var flere aktuelle personer som kunne være interessant for Magnet, vi ønsket en styreleder som brenner for utvikling av Harstad, men også nordnorsk næringsliv. Men også en person som tror på konseptet og som tør å utfordre og utvikle sammen med oss for å kunne bli bedre.

– Vi ble bedre kjent med Finn Håkon gjennom et felles prosjekt og innså at han hadde de kvalitetene vi er på utkikk etter. Vi er derfor svært glade for at han har takket ja til å være vår styreleder, sier Olsen.

Magnet utvikles
Jørstad liker å jobbe med utvikling av selskaper. Og har vært engasjert i flere styreverv i bedrifter i Harstad.

– Jeg har lagt meg til en regel om at jeg alltid spør «Hva trenger du?», når jeg blir spurt om å være i et styre. Jeg må kjenne at jeg har troa på gjengen og konseptet deres før jeg takker ja, sier Jørstad.

Før sommeren takket Jørstad ja til å være styreleder i Magnet.

– Vi har flere spennende nyheter på trappene framover, og vi har nå rigget selskapet vårt for videre vekst. I det bildet vil Finn Håkon være svært viktig med sin kompetanse, sitt nettverk og ikke minst det faktum at han er en konkurransemann som liker å lykkes – helt på linje med oss som er i selskapet fra før av, sier Olsen.

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.