Nytt grønt og ambisiøst rederi ser dagens lys

Nytt grønt og ambisiøst rederi ser dagens lys

Vi er så heldige å få være med på reisen med å utvikle navn, logo, visuell identitet, hjemmeside og kommunikasjon for det nye nordnorske rederiet Agalas. Det er sterke havaktører som NSK Ship Design, Ytterstad Fiskeriselskap og Kransvik Kystfiske som står bak rederiet.

Agalas spesialiserer seg på å utvikle moderne og miljøvennlige fartøyer for den kommende grønne fremtiden og kunder over hele verden. Med et moderne fartøy under bygging planlegger de ytterligere utvidelser. Selskapets klare strategi er å vokse innenfor offshore-støttefartøysmarkedene, og tilby grønne og kostnadseffektive løsninger ved å anvende toppmoderne teknologi i nært samarbeid med kunder.

– Det ventes mange og store investeringer innen energiproduksjon til havs fremover. Dette er en vekst vi ønsker å ta del i, og da med nordnorsk kompetanse og kapital, sier Mats Nygaard Johnsen, daglig leder i det nyetablerte rederiet, Agalas.

NSK Ship Design har designet rederiets første nybygg, som skal leveres i første halvår i 2025 fra Sefine Shipyard i Tyrkia.

Hvor stammer navnet Agalas fra?

– Navnet Agalas stammer fra det nordsamiske ordet for evig/evighet. Med vår nordnorske arv gjennom generasjoner har vi vært vant til – og helt avhengig av – å temme naturkrefter for å kunne overleve og utvikle oss. Med denne bakgrunnen passer navnet veldig godt når vi nå igjen skal skape og utvikle nye og grønne fartøysløsninger. De naturkrefter som rår og som er premissgivere for rederiets drift og fokus, handler også om vår felles arv og ansvar for å ta vare på dette til evig tid. Agalas er et navn som både peker tilbake og framover, og som vil skape stolthet i egen organisasjon.

Hva spiller logokonseptet på?

Logokonseptet spiller på identitet (havet og bølger) og det å koble sammen funksjon, grønn teknologi og mennesker til perfeksjon. Sirkelen forbindes med livets kilde og opprinnelse og den forente helheten eller evigheten. Til sammen med det offensive navnetrekket skapes det en offensiv og tillitsskapende logo.

Sjekk ut hjemmeside til Agalas