Et unikt kvarter

En ny attraksjon for Harstad! Totale investeringer: 3.9 milliarder. Antall sysselsatte på området: 1200. Antall boende: 150. Antall skoleelever: 1000. Daglig besøkende: 2500. Når vi ser tallene skjønner vi at dette vil bety mye for Harstad-samfunnet. Vi snakker om en helt ny bydel.

Les mer

Vi fikk designe magasinet og målet var å synliggjøre helheten og det som skal komme i Kaarbøkvarteret og Framtidsparken som ligger syd for kvarteret. Vi vil berømme det energigivende samarbeidet med Ola Karlsen, Susanne Helland, Annette Spjøtvold og Rolf Olsen i Harstad Skipsindustri.

Navnet Kaarbøkvarteret gir oss føringer. Det er her byens vugge har stått siden Rikard Kaarbø anla sin slipp og verft her i mai 1895. Hans ene setning om dette i almanakken lyder: «Begyndelsen av Mai paabegynt Anlæg af Ophalingsslip for Dampskipe paa Tomt bygslet af Klokkergaarden paa 99 Aar».

Den markerte starten på Harstads ledende posisjon som verkstedby og det var rundt verftet at det lille strandstedet vokste frem som by. Det forplikter å bygge noe nytt i et kvarter med en slik historie og med så stor betydning for byens fremvekst og identitet. Vi valgte kvarter i navnet i stedet for kvartal fordi kvarter brukes om små adskilte og spesielle områder i en by. Kvarter angir vår ambisjon om å skape noe ekstra. Hvert enkelt prosjekt i kvarteret er flott, og sammen er de en ny stor attraksjon for Harstad. Et urbant kvarter med Slippentorget i midten og Vallopassasjen som binder sammen sentrum og det spennende som skjer sør for Kaarbøkvarteret. Dette gir Harstad en helt ny dimensjon for innbyggere og besøkende.

Bygge samfunn og realisere lokale drømmer

Som en del av kvarteret ligger landsdelens største tørrdokk i full virksomhet, noe som er ekstraordinært i hele landet og som bare skjer noen få steder i verden. Der andre har lagt ned verftet satser vi videre i tospann med utvikling av nye næringer.

Navnet Kaarbøkvarteret gir oss også her retning. Vi ønsker å satse videre på maritim industri i kombinasjon med reiseliv, kultur, kompetanse, opplevelser, urbane boliger med mer. Derfor bygger vi hotell helt i vannkanten, spennende leiligheter, maritimt kompetansekluster, kulturscene og derfor passer et moderne bibliotek og en ny firesals kino så godt her.

Vi tar vare på historien og satser for fremtiden. Derfor var det også flott at Stiftelsen Fontenehuset ble vår første leietaker i Administrasjonen, et restaurert hus ved inngangen til kvarteret. Flott, fordi Fontenehuset har arbeid som mål, og arbeid som middel for sine medlemmer. Og slik har innstillingen vært her siden oppstart: Skape noe, skape arbeidsplasser.

Det er også helt unikt at Kaarbø utvikling som driver frem prosjektet, eies av to aktører som har holdt sammen siden Rikard Kaarbø anla sin slipp for 126 år siden. Rikard Kaarbø inngikk sin leieavtale på 99 år som senere er fornyet for nye 80 år. Skipsindustrien i Harstad og Opplysningsvesenets fond (gjennom Clemens eiendom) har i hele perioden hatt samme mål: Bygge samfunn og realisere lokale drømmer.