Humlix skal lære barn og unge om miljø og bærekraft

Humlix skal lære barn og unge om miljø og bærekraft

I en merkevareprosess vi hadde med miljøselskapet HRS i 2020 har vi sammen utviklet et inspirerende formål, verdier og merkeposisjon for selskapet med 125 medarbeidere. Å involvere alle medarbeidere har vært svært viktig for at de skal leve ut verdiene og være merkevareambassadører som løfter fram merkevaren HRS i et godt lys, med hensikt om å øke merkevarebevisstheten. Merkevarer kan ha verdens vakreste utseende, men til syvende og sist er det innsiden som teller. Derfor er det viktig å bygge merkevaren fra innsiden og ut, slik at medarbeiderne blir stolte og spiller på samme lag.

Formålet til HRS er: Vi gir alt for å skape grønne framtidsbølger.

Verdiene er: Frampå. Begeistrende. Stolt. Pålitelig.

Humlix – miljøsjefen over alle

Posisjonen til HRS er å være miljøselskapet som begeistrer. Det forplikter(!) For å begeistre, involvere og spre kunnskap til barn og unge har vi i sampsill utviklet den allerede populære maskoten Humlix. Han skal i ulike kanaler og arenaer fortelle viktige miljøbudskap til denne viktige målgruppen. Vi har allerede laget sang, dans og nå blir det også laget en egen Humlix-klubb for å skape enda større miljøengasjement. De unge er allerede “flinkest i klassen” når det gjelder viktigheten av kildesortering og ta vare på den fine naturen vi har.

Vi lar Tonje Thune, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i HRS fortelle om målet med Humlix:

«Et av målene med kommunikasjonen vår er å skape en vedvarende holdningsendring slik at brukerne våre tar bedre miljøvalg. Holdningene våre utvikles som kjent i samspill med omgivelsene og påvirkes av de erfaringene vi gjør oss. De kan også være et resultat av opplevelser, erfaringer eller kunnskap, og vi tenker derfor at det kan lønne seg å begynne tidlig med holdningsskapende arbeid.

Vi diskuterte derfor litt frem og tilbake hvordan vi kan nå ut til barn og unge med budskapet vårt, for det er jo de som er fremtiden vår. Løsningen ble en maskot – nærmere bestemt humlen Humlix. Som humler flest syns han det er veldig viktig å ta vare på naturen vår, og han kommer til å spille en helt sentral rolle i arbeidet vårt med å lære barn og unge om miljø og bærekraft. Han skal blant annet lære barna om kildesortering og hva som skjer med avfallet vårt, i tillegg til at han skal oppmuntre og inspirere de til å bli glade naturen. Vi har nemlig troen på at vi tar vare på det vi er glad i.»