Ekte hverdagsmagi

Ekte hverdagsmagi

Ranso er en arbeids- og inkluderingsbedrift lokalisert i Randaberg og Sola som tilbyr VTA-tiltak. I Ranso skal de heie på hverandre og være en engasjert samfunnsaktør med et stort hjerte for lokalsamfunnet sitt. Gjennom tverrfaglig samarbeid jobber de for å gi livsglede via meningsfullt arbeid og kameratskap.

Grunnsynet er at alle kan og skal delta i arbeidslivet, og gjennom det oppleve mestring, tillit, stimulering og inkludering. Deres nye inspirerende formål, verdier og den nye unike posisjonen peker i samme retning, og vil gi dem større mening og stolthet.

Det meningsfulle og inspirerende formålet

Formålet er svaret på hvorfor vi skal glede oss til å gå på jobb hver dag, og hva som skal inspirere oss og drive oss frem. Det handler om hva vi står for og hvilken rolle vi skal vi spille i samfunnet og i folks liv. Formålet skal være unikt, ekte, inspirerende og overbevisende.

Ranso sitt nye formål er: Gjennom mestring og samspill skaper vi hverdagsmagi.

Vi opplever daglig små og store magiske øyeblikk, både i samspill med kollegaer og våre VTA-medarbeidere. Og det er denne hverdagsmagien vi jakter i alt vi gjør, og alt vi er.

I samspill kobler vi sammen mennesker med forskjellige forutsetninger, der målet er at alle skal få næring og blomstre gjennom godt vennskap og gode arbeidsdager.

Kjerneverdiene – vårt personlige kompass

Verdiene våre er de få, sterke begrepene som skal kjennetegne Ranso og organisasjonen i ett og alt. De skal gjøre oss tydelige, drive oss frem mot formålet og hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen.

Ranso sine verdier er: Vågal. Skaperglad. Raus. Lagspiller

Den verdifulle posisjonen

Kortversjonen av den plassen vi ønsker å innta i målgruppen. “Hjertelimet” – Det etterlatte inntrykket som skal lime kundene til oss og hjelpe oss i å gjøre valg, så vi kan bli tydeligere
i markedet.

Ranso sin nye posisjon er: Fordi Ranso har lokale kvalitetsprodukter skapt gjennom mestring velger vi dem.

En posisjon skal være ledig, langsiktig og lønnsom. For dem som både har produkter og tjenester å selge, men der det overordnede samfunnsoppdraget handler om å gi mennesker verdighet og gode dager, må de få med begge disse aspektene. Posisjonen slår fast, uten skygge av tvil, at de leverer kvalitetsprodukter. Derfor skal også kunder handle hos dem. Men; I tillegg så får kjøpere en vennlig påminnelse om at det er mennesker med utfordringer som har skapt produktene, uten at det virker stigmatiserende. Det skal være en tilleggsverdi for kunden. Dette poenget understrekes gjennom kommunikasjon og deling av de gode historiene, som det blir ekstremt viktig å fortelle med kontinuitet og kvalitet.

Navnet

De var tydelig på at navnet var meget godt innarbeidet og at de ønsket å beholde det. Ranso er forkortelsen på stedene de holder til i (Randaberg og Sola). Det er dessuten lett å si og klinger godt.

Logokonseptet

Vi har tatt utgangspunkt i to rektangel som er stabile former som uttrykker ærlighet. Med rette kanter og hjørner representerer de matematisk orden, rasjonalitet og formalitet. De blir ofte sett på som jordnære former. For å gjøre dem mer spennende har vi avrundet to av hjørnene i hver av dem for å skape mer spennende former. I tillegg har vi en strek eller stilk som vi velger å kalle den.

Vi har speilet de to elementer og koblet dem sammen. Arbeid handler om å være en del av et fellesskap og det å ha sosiale relasjoner til andre mennesker. Vi er alle forskjellige, men vi speiler ofte de vi har «funnet tonen med», beundrer og vil skape et fellesskap sammen med. Det skal også illustrere den nære og rause lagfølelsen vi i Ranso ønsker å utvikle.

Med den lille stilken gir de også assosiasjoner til buskeblader, og er det noe vi jobber hardt for, så er det å koble sammen mennesker for at de skal få næring og blomstre gjennom godt kameratskap og gode arbeidsdager.

Vi har spesialdesignet typografien i navnetrekket for at det skal harmonere godt med logosymbolet. Vi har valgt en frisk oransje farge for å symbolisere livsglede, vitalitet og hverdagsmagi. Logoen skal først og fremst være oransje eller hvit på oransje flate.