Merkevarekonseptet APPLAUS

Det handler om å forstå hele virksomheten din eller merkevaren som det så fint heter. Vi har utviklet APPLAUS som er et effektivt og verdifullt merkevarekonsept som har fokus på:

• Et meningsfullt og kraftfullt formål og kjerneverdier som er grunnfjellet for å bygge en inkluderende bedriftskultur som løfter frem enkeltmennesker til å forstå viktigheten av jobben, skape sterkere team som trives og som presterer bedre i lag, deler kunnskap, inspirerer hverandre, utløser mot og stolthet. Og dette skal føre til at dere sammen vil jakte på å skape enda bedre kundeopplevelser.

• Finne den lønnsomme posisjonen som får deg til å stå ut og skille deg ut fra andre konkurrenter. Posisjonsvalget skal være essensen i kommunikasjonen med både medarbeidere, kunder og den øvrige omverdenen.

• Utvikle navn, logo og visuell identitet eller gjøre lønnsomme og tidsriktige fornyelser. Målet er alltid å kle opp din virksomhet slik at den fremstår med lidenskapelig autoritet, tillit og klarer å engasjere målgruppene.

• Utvikle tiltrekkende og verdifull kommunikasjon som skaper magnetisk tiltrekningskraft og tillit og får kunder til å si JA til virksomheten, tjenestene, produktene og som gir deg et forsprang når du skal ansette nye, dyktige medarbeidere.

• Utvikle individ og team (mestringskultur) der fokus er egenutvikling og merkevareambassadørrollen

Kanalkoreografi som treffer

Å lykkes i det nye medielandskapet der det florerer av markedskanaler krever både kreativitet og klokskap. Vi har, i samarbeid med våre dyktige partnere, oversikten og kunnskapen over hvilke kombinasjoner du bør benytte for å nå ut med dine budskap.

Den verdifulle evalueringen

Vi gjør dette alltid sammen som et lag som vil vinne frem. Med din og vår innsikt og kunnskap. Derfor er det alltid viktig å evaluere prosjektene, slik at vi begge lærer og blir enda bedre til neste prosjekt. For en ting er sikkert; vi slutter aldri å lære.