Magnet ansetter Ann Elin Hansen

Ann Elin Hansen blir fra 1. november Magnets nye medarbeider og leder av vårt forretningsområde Mestringskultur/FLYT. Ann Elin er sykepleier, har videreutdannelse innen HMS-arbeid, krisehåndtering- og traumebehandling, er sertifisert NLP-Coach og sertifisert Faktaundersøker, og gjennomfører for tiden en master i ledelse ved UiT Harstad.

Med Ann Elins erfaring og kompetanse innen lederstøtte, arbeidsmiljø og konflikthåndtering, vil Magnet kunne tilby kundene sine tjenester innenfor et helt nytt forretningsområde.

Når våre kunder skal bygge sterke merkevarer, er det like viktig å bygge merkevaren internt som eksternt. Vår filosofi er som kjent at det er menneskene i en bedrift eller organisasjon som først og fremst bygger og lever ut merkevarens betydning. Dette er et av de områdene vi ønsker å kraftig forsterke gjennom å ansette Ann Elin, forklarer daglig leder og partner Dan Olsen.

FLYT på arbeidsplassen
Fra høsten vil derfor Magnet kunne tilby et helhetlig og forsterket konsept som kalles Flyt. I stort handler det om å sørge for et godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og et godt klima for mestring og gode prestasjoner, både som individer og som organisasjon. Dette gjør vi ved blant annet å utvikle team og individer, arbeidsmiljø og verdibasert kultur.

For å hjelpe oss med dette har vi tilgang til og bruker forskningsbaserte digitale verktøy som også er godkjente av Det Norske Veritas. Det å være en medspiller for ledere og medarbeidere når organisasjonen skal leve ut sitt formål, sine verdier og sin posisjon i praksis i en travel hverdag, det ser vi det er et behov for og vi har erfaring med å bidra til.

Ann Elin er sannsynligvis en av regionens mest erfarne på dette fagfeltet. I 13 år har hun jobbet med arbeidsmiljø, konflikthåndtering og lederstøtte innen både privat og offentlig sektor. Hun har også ledet Sør-Troms HMS-tjeneste de siste tre årene og har direkte erfaringer med lederrollens mange utfordringer. Dette vil samlet sett bli særdeles verdifullt for våre kunder, forteller Olsen.

Starter 1. november
Når Ann Elin starter i sin stilling som leder for mestringskultur 1. november, vil hun også ha personalansvar for Magnet og tilhørende selskaper.

Jeg har hatt 13 fine år i Sør-Troms HMS-tjeneste. Men det er en tid for alt. Når jeg fikk tilbud om å være med å utvikle Magnet, og i større grad kunne bruke min kompetanse og erfaring til å utvikle mennesker og organisasjoner, var det vanskelig å si nei. Jeg har stor tro på konseptet og vet at dette er et totalkonsept det er mangelvare på, ikke bare i vår i regionen, men i hele nordnorge, forteller Ann Elin

Vi gleder oss til å videreutvikle dette forretningsområdet og presentere produkter og tjenester som skal løfte våre kunder over hele nordnorge, avslutter Olsen.

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.