Merkevare

Hvorfor lykkes store giganter og merkevarer som Nike, Coca Cola og Apple? Og er det mulig å lykkes for små og mellomstore bedrifter med samme oppskrift? Ja, sier vi!

Jan-Arne Kristiansen

Kreativ leder / Senior designer / Partner

Selv uten gigantiske markedsbudsjett som de store har, så er grunnprinsippene heldigvis de samme. Det handler om å ta utgangspunkt i en nøye gjennomført merkevareplattform; Kjenne og forstå målgruppa og finne det fordelaktige som skiller dere ut fra konkurrentene og som skaper sympati og høy liking. Så må dere formidle konkurransefortrinnene og overbevise om fordelene ved produktene og tjenestene som dere tilbyr.

Det handler mye om å «stå i det» over tid, være tro mot strategien sin. Likevel er det viktig å ta inn over seg tiden vi lever i med stadig store endringer. Det blir mer og mer fokus på bærekraft og det å gjøre ting som er meningsfullt for lokalsamfunnet og verden for øvrig. Derfor er det viktig å følge trender og holde merkevaren oppdatert og intakt til enhver tid.

Det magnetiske merkevarebrandet

Noe av det viktigste i utvikling av en sterk merkevare er det å bygge en sterk intern arbeidskultur med grunnpilarer som et drivende og meningsfullt formål (The Big Why) og egne kjerneverdier. Dette gjøres gjennom vår egenutviklede merkevareprosess Magnet Applaus. Vi er ekstremt opptatt av at alle medarbeidere bør involveres for å skape den krafta som skal til for å bygge et sterkest mulig MedarbeiderBrand©

Det handler tross alt om å skape arbeidsglede og at hele flokken står sammen og spiller hverandre gode. Inspirerer hverandre, støtter hverandre, viser respekt, deler kunnskap og kommuniserer godt med hverandre. Å følge de interne spillereglene er avgjørende for å bli magnetiske merkevareambassadører. Først da kommer de gode resultatene, ikke bare internt, men også ut mot kundene og overfor potensielle nye talenter som dere ønsker skal komme til dere. Tar dere vare på folkene deres, så tar de vare på kundene og butikken din.

Den visuelle verktøykassen

Vi i Magnet har spesialisert oss på identitetsdesign. Navn, logo, farger, typografi, mønster, bildemanér, lyd og stemmen din merkevare ønsker å formidle er det viktigste i en visuell identitet. Vi snakker om en visuell verktøykasse som skal bidra til å gi identiteten liv og kraft.

Målet er å sikre at virksomhetens personlighet fremstår tydelig og konsistent i all kommunikasjon, og denne skal være en viktig del av å bygge en merkevare med høy attraktivitet og anerkjennelse på alle kommunikasjonsflater.

Innhold i merkevareplattformen:

1. Innsikt og trender (virkelighetsoppfatningen)
2. Definere kategori, mål og prioriterte målgrupper
3. Etablere formål (The Big Why) og kjerneverdier
4. Velge riktig arketype
5. Relasjon og løfter som har kraft til å påvirke
6. Skape den verdifulle posisjonen (L + L + L)
7. Navn, logo & visuell identitet
   (del av merkevarepersonligheten)
8. Utforme engasjerende fordelsbudskap og konsept med tilpasset tone of voice (stemmen)
9. Utvikle tiltak og aktiviteter

Vil du at vi skal ta deg med på en verdifull og inspirerende merkevarereise?

Våre fokusområder

Strategi

Gjennomtenkt strategi er nøkkelen til å navigere i morgendagens utfordringer. Ved å fokusere på klare mål, dyp innsikt og dynamisk tilpasning, skaper vi en vei som leder til målet og former fremtiden.

Arbeidskultur

For å oppnå suksess er det essensielt at medarbeiderne trives på jobb. Byggingen av sterke lag og utviklingen av en solid arbeidskultur er avgjørende.

Merkevare

Hvorfor lykkes store giganter og merkevarer som Nike, Coca Cola og Apple? Og er det mulig å lykkes for små og mellomstore bedrifter med samme oppskrift? Ja, sier vi!

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.