Magnet+ prosess med Ranso

Magnet+ prosess med Ranso

Vi har kjørt vår egenutviklede merkevareprosess Magnet+ for selskapet Ranso, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Randaberg og Sola kommune. 16 svært entusiastiske medarbeidere jobbet med bedriftens formål, verdisett og ønsket posisjon i en heldagsseanse fylt av engasjement, latter og sterke følelser for egen arbeidsplass.  

Medarbeiderne i fokus

Magnet+ er en kreativ, effektiv og artig tilnærming til å utvikle egen merkevare, og alt gjøres med medarbeiderne/folkene i fokus. Det er der gullet ligger i enhver bedrift, og vi i Magnet har spesialisert oss på å koble merkevarestrategier med individ- og teamutvikling. 

En positiv bedriftskultur

Vi har nå levert en formålspresentasjon der vi har spisset funnene fra prosessen ytterligere, og skal nå også kreere ny logo, ny visuell profil og et merkevarekompass for selskapet. Dette gjør at Ranso med stolthet kan begynne å videreutvikle en positiv bedriftskultur, der de framstår moderne og framoverlent og har de beste forutsetninger for å kunne fortelle alle de gode historiene som beviser viktigheten av samfunnsoppdraget deres. Vi gleder oss stort til å fortsette å jobbe sammen med dem med dette.