Polarkonsult ruster seg for fremtida
Det handler om å tro på det vi tror på. For at vi skal bli inspirerte, vite hvorfor vi går på jobb og hva vi skal oppnå sammen.

Polarkonsult er et maritimt konsulentselskap med utspring og hovedkontor i Harstad med en snart 50 år lang stolt historie. Vi var så heldige å få kjøre vårt merkevarekonsept Magnet Applaus med dem.

I workshopen med alle medarbeiderne i Polarkonsult utviklet vi deres nye formål (The Big Why) som skal inspirere og fortelle hva de skal oppnå sammen.

Polarkonsults nye formål ble: Passion for improving life at sea
(Vår lidenskap er å forbedre livet på havet)

Vi lar CEO Thomas Myhre utdype selv:

Vi tror på å skape tryggere og bedre liv om bord på fartøy og installasjoner. Gjennom vårt kontinuerlige fokus på å levere maritime produkter og tjenester i verdensklasse, setter det standarden for oss selv. Det er også vår lovnad til menneskene vi samhandler med. Formålet er inspirerende, men samtidig krevende og utviklende. Det løfter listen for alt vi skal skape sammen.

Det rommer stort og vidt, og det peker tilbake på effekten og verdiopplevelsen av det vi gjør. Det er definitivt et meget inspirerende formål som også nye generasjoner av medarbeidere kan kjenne gir dem bankende og brennende hjerter for oppdraget vårt. Det vil derfor hjelpe oss med å rekruttere de rette menneskene til teamet vårt fremover.

Kjerneverdiene er vårt personlige kompass
Courageous – Robust – Curious – Caring (Modig – Robust – Nysgjerrig – Omsorgsfull) ble våre nye kjerneverdier. Det er de få, sterke begrepene som skal kjennetegne Polarkonsult og organisasjonen i ett og alt. De skal gjøre oss tydelige, drive oss frem mot formålet og hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen.

Ny logo og visuell identitet
Vi har også utviklet ny logo og visuell identitet for Polarkonskult. En visuell identitet handler ikke bare om å gjøre et godt førsteinntrykk, men et helhetsinntrykk, noe som skapes dersom virskomheten er gjenkjennelig og klarer å skape troverdighet og tillit.

 

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.