Strategi

Gjennomtenkt strategi er nøkkelen til å navigere i morgendagens utfordringer. Ved å fokusere på klare mål, dyp innsikt og dynamisk tilpasning, skaper vi en vei som leder til målet og former fremtiden. For oss er strategi manøvreringsevne og handlingsberedskap, og da for flere mulige scenarier.

Dan Olsen

Daglig leder / Seniorrådgiver / Partner

Tradisjonelt sett kan vi si at hensikten med strategiutvikling er å lage en forretningsstrategi som sikrer organisasjonens langsiktige overlevelse. En strategiutvikling skal sikre at organisasjonen utnytter de muligheter omgivelsene gir de neste årene. Samtidig skal en strategiutvikling bidra til at effekten av truslene i omgivelsene får minst mulig innvirkning på organisasjonens resultater. Robuste strategier kan lages ved å ta hensyn til flere plausible og like sannsynlige fremtidsbilder.

I tillegg til å ha en strategi for dagens konkurransesituasjon, jobber de suksessrike virksomhetene også etter en mer langsiktig strategi for å møte konkurransesituasjon i morgen. Dette skjer parallelt med å levendegjøre dagens strategi. Vi i Magnet virker i spennet mellom strategi, merkevareutvikling og arbeidskultur, og vi har som alltid en folkelig og forståelig tilnærming.

Våre fokusområder

Strategi

Gjennomtenkt strategi er nøkkelen til å navigere i morgendagens utfordringer. Ved å fokusere på klare mål, dyp innsikt og dynamisk tilpasning, skaper vi en vei som leder til målet og former fremtiden.

Arbeidskultur

For å oppnå suksess er det essensielt at medarbeiderne trives på jobb. Byggingen av sterke lag og utviklingen av en solid arbeidskultur er avgjørende.

Merkevare

Hvorfor lykkes store giganter og merkevarer som Nike, Coca Cola og Apple? Og er det mulig å lykkes for små og mellomstore bedrifter med samme oppskrift? Ja, sier vi!

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.