Eierstrategi

Enhver trappevask bør og skal starte på toppen. Ergo må eierne av en virksomhet ha både en klar plan og et sterkt eierskap til hvor de ønsker å ta virksomheten på et overordnet nivå.

Dan Olsen

Daglig leder / Partner

Nøkkelelementer som kjennetegner en god eierstrategi:

  • Klarhet i visjon og mål
  • Definerer eierens rolle og engasjement
  • Tydeliggjør roller, ansvar og myndighet for eiere, styre og ledelse
  • Klarlegger den finansielle strategien (Investeringer, utbyttepolicy osv.)
  • Hvordan virksomheten jobber med bærekraft og samfunnsansvar er definert her
  • Suksesjon og eierskifte er ivaretatt gjennom gode planer for å sikre kontinuitet og verdisikring
  • Risikostyring gjennom identifisering og vurdering av alle faktorer
  • Strategien er kommunisert både internt og eksternt, det bygger tillit
  • Klare kriterier for måling av ytelse og evaluering

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.