Forretningsstrategi

En god forretningsstrategi skal fungere som et veikart for hvordan man skal oppnå mål og håndtere konkurransen i markedet.

Dan Olsen

Daglig leder / Partner

En god forretningsstrategi er dynamisk og evolusjonær, justerer seg i takt med intern og ekstern endring, og sikrer at virksomheten forblir relevant, konkurransedyktig, og i stand til å vokse og utvikle seg over tid.

  • Klarhet i visjon og mål (Alle tiltak tilpasses dette!)
  • Sterkt kundefokus
  • Definerer de unike konkurransefordelene, og hvordan disse kan styrkes
  • Tar opp i seg grundige markedsanalyser (Trender, konkurranse, risiko etc.)
  • Viser realistiske ressursestimater (Finansielle, menneskelige, teknologiske etc.)
  • Strategien er fleksibel og dynamisk – en strategi er aldri en rett linje
  • Skal fremme innovasjon og endring/utvikling
  • Skal inneholde en konkret handlingsplan med ansvarlige, tidsplan osv.
  • System for måling og evalueringer sikrer at man kan foreta justeringer og forbedringer

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.