Realisering av strategi

En god strategi har ingen verdi om man ikke samtidig har et rammeverk rundt den for å kunne realisere alle de gode planene og tiltakene.

Dan Olsen

Daglig leder / Partner

Her er noen nøkkelelementer i så måte:

  • Formidle strategien klart og tydelig til alle nivåer i organisasjonen
  • Ledelsen må ta eierskap og fungere som rollemodeller for implementering
  • Sikre at det er nok ressurser tilgjengelig for å kunne levere på strategi. Da snakker vi om tid, mennesker og kapital. Ofte er tid det vanskeligste
  • Bryt ned strategien til håndterbare prosjekter med mål, tidsfrister og ansvarlige medarbeidere
  • Kontinuerlig foreta målinger for å spore fremdrift og avdekke svakheter
  • Kulturtilpasning er kritisk viktig for å lykkes. Avdekk, og foreta en kulturreise om nødvendig for å understøtte ønsket mål og retning
  • Gjør tiltak fleksible nok til at de kan endres eller ha flere planer klare for endrede forhold
  • Feir alle seire!

Her kan du på en enkel måte få innsikt og inspirasjon. Det er bare å melde deg på nyhetsbrevet vårt.